Historia organizacji

Powołanie Stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna było jednym z rezultatów uczestnictwa członków stowarzyszenia w programie PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich, którego koordynatorem na terenie Podbeskidzia była Pani Mirosława Nykiel.
Beskidzka Inicjatywa Lokalna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 grudnia 2004 roku. Wartością dodaną projektu było podpisanie Beskidzkiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia przez przedstawicieli sektorów: samorządowego biznesowego i pozarządowego, z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Poszczególni członkowie Stowarzyszenia byli autorami i mieli udział, między innymi w realizacji następujących projektów:
– PHARE 2003 Wzmocnienie Systemu Sprawiedliwości,
– Interreg IIIA Polska Czechy,
– Równać Szanse 2004, 2006,
– Inicjatywy Młodzieżowe (2 edycje 2004, 2005), Ministerstwa Edukacji i Sportu (2005, 2006)

W styczniu 2006 roku Stowarzyszenie zorganizowało w pasażu pod Klimczokiem imprezę charytatywną pt. „Beskid Graff czyli zimowe sprey’owanie o Regionie”. . Celem tej imprezy, która zaangażowała bielską młodzież było powstanie graffiti o tematyce regionalnej. Malowaniu towarzyszyli DJ-e i potyczki rapujących bielskich hiphopowców oraz pokazy breakdance. Powstałe, wytypowane prace zostały sprzedane na aukcji, połączonej z koncertem zespołów regionalnych i recytacjami wierszy w wykonaniu licealistów Liceum o Profilu Artystycznym im. St. Wyspiańskiego, z której dochód przeznaczono na fundusz stypendialny niepełnosprawnej poetki, podopiecznej Stowarzyszenia Katarzyny Wiewióry.
Rok 2005 przyniósł dwukrotną realizację imprezy integracyjno – charytatywnej – festyny rodzinne na bielskich osiedlach, które realizowane są po dzień dzisiejszy przez spółdzielnie mieszkaniowe. Celem Pikniku na osiedlu Złote Łany było wzajemne poznanie się mieszkańców, pobudzenie aktywności seniorów dla których zorganizowano specjalny namiot z atrakcjami: quizami, wspólnym śpiewaniem oraz poczęstunkiem. Dla najmłodszych zorganizowano liczne zabawy, gry, konkursy, a największą atrakcją był pokaz kundelków w różnych kategoriach wagowych. Bezpłatnych porad weterynaryjnych udzielała lecznica dr Bady. Lekarze pełnili także funkcje sędziów wystawy.

Jednym z głównych nurtów działalności Stowarzyszenia jest stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i innych źródeł.
Jedną z form propagowania pozyskiwania środków Unii Europejskiej było zorganizowanie w dniach 30-31 marca 2006 Ogólnopolskiej Konferencji: „Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionu i przedsiębiorstw” O randze Konferencji świadczyła obecność zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciele bielskich uczelni wyższych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz miasta i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele banków: PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski, Bank Przemysłowo-Handlowy. Adresatami Konferencji byli głównie przedstawiciele Przedsiębiorców i Samorządów. Jednym z elementów Konferencji była prezentacja przez samorządy realizowanych projektów. Wyłoniono i nagrodzono najlepszy zdaniem publiczności oraz Komisji Ekspertów.

W grudniu ubiegłego roku Stowarzyszenie zorganizowało dla szkół gimnazjalnych i podstawowych konkurs plastyczny pt „Gwiazdka z nieba – prezent marzeń”. Wzięło w nim udział 21 szkół z powiatu bielskiego, miasta Bielska –Białej oraz powiatów ościennych.
Stowarzyszenie bierze aktywny udział we wszystkich spotkania dotyczących szeroko pojętej kultury jak też w szkoleniach dotyczących pozyskiwania Funduszy strukturalnych. Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ma służyć lepszemu porozumieniu i zrozumieniu wzajemnemu problemów, które niejednokrotnie są jednakowe dla wszystkich środowisk. Nasza niepełnosprawna podopieczna, obecnie studentka i autorka wydanego niedawno tomiku wierszy (następny przygotowuje) jest najlepszym dowodem na to jak znacząca jest twórczość niepełnosprawnych i jak wiele celów można razem osiągnąć. Staramy się docierać do środowisk osób niepełnosprawnych poprzez szeroką współpracę i pracę naszych członków na ich rzecz.

Każde przedsięwzięcie podjęte przez Stowarzyszenie promujące wszelkie dziedziny życia podnosi atrakcyjność turystyczną i kulturalną naszego regionu. Stąd też pomysły na imprezy młodzieżowe subkultur, stąd też pomysł na Festiwal „Kultura Rytmu”. Projekt ten został dofinansowany przez Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Nasz Festiwal wpisał się bardzo pozytywnie w najważniejsze wydarzenia kulturalne ubiegłego roku. W samej imprezie i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział około 1 000 osób. Jesteśmy pewni, iż dzięki promocji, którą mamy zamiar zrealizować, przyciągniemy osoby wypoczywające na naszym terenie, nawet takie, dla których proponowany przez nas rodzaj muzyki może wydawać się niemożliwym do słuchania.
Stowarzyszenie stawia sobie cele coraz ambitniejsze, jednak dzięki zaangażowaniu członków i sympatyków jesteśmy w stanie się ze wszystkich wywiązać.