Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Przybyły 2
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 660 757 732

E-mail:
beskidzkainicjatywalokalna@gmail.com