Zarząd / Komisja rewizyjna

Prezes zarządu:
Ewa Sakowska

Wiceprezesi:
Ewa Aksamit – Wiewióra
Barbara Dębska
Izabela Rudzińska

Członek zarządu:
Barbara Jakóbiec
 
 
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca komisji rewizyjnej:
Łucja Krutak

Członkowie komisji rewizyjnej:
Katarzyna Tomiczek
Aneta Cholewa
Ksenia Barabasz